Penningmängd (M1) - oktober 2023

Penningmängd (M1) - oktober 2023


3 910 371 miljoner kronor

I oktober 2023 har värdet minskat med 1.3% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 11.6%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 324.6%.

M1 är ett samlingsnamn för sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI (bl.a. banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.