Export av el till Tyskland - januari 2023

Export av el till Tyskland - januari 2023


259 GWh

I januari 2023 har värdet ökat med 153.9% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 12.8%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet ökat med 219.8%.

Sveriges export av el till Tyskland.