Import av el från Tyskland - januari 2023

Import av el från Tyskland - januari 2023


47 GWh

I januari 2023 har värdet ökat med 88.0% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det ökat med 571.4%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet minskat med 11.3%.

Sveriges import av el från Tyskland.