Import av el från Tyskland - april 2024

Import av el från Tyskland - april 2024


61 GWh

I april 2024 har vrdet kat med 125.9% jmfrt med mnaden innan, och det senaste ret har det kat med 306.7%. Sedan mtningarna startade i januari 2019 har vrdet kat med 15.1%.

Sveriges import av el från Tyskland.