Penningmängd (M3) - oktober 2023

Penningmängd (M3) - oktober 2023


4 785 895 miljoner kronor

I oktober 2023 har värdet minskat med 0.5% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 3.4%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 270.9%.

M3 motsvarar M1 och M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.