Penningmängd (M3) - april 2024

Penningmängd (M3) - april 2024


4 815 309 miljoner kronor

I april 2024 har vrdet minskat med 0.6% jmfrt med mnaden innan, och det senaste ret har det minskat med 0.7%. Sedan mtningarna startade i januari 2004 har vrdet kat med 273.1%.

M3 motsvarar M1 och M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.