Total import av el - april 2024

Total import av el - april 2024


572 GWh

I april 2024 har vrdet minskat med 14.2% jmfrt med mnaden innan, och det senaste ret har det kat med 29.4%. Sedan mtningarna startade i januari 2019 har vrdet minskat med 58.5%.

Sveriges totala import av el.