Warning: Division by zero in /home/tillsalu/statistikdatabas.se/index.php on line 352
Total import av el - september 2023

Total import av el - september 2023

Total import av el - september 2023


0 GWh

I september 2023 har värdet minskat med 100.0% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 100.0%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet minskat med 100.0%.

Sveriges totala import av el.