Total export av el - augusti 2023

Total export av el - augusti 2023


3 103 GWh

I augusti 2023 har värdet minskat med 1.7% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 21.0%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet ökat med 24.9%.

Sveriges totala export av el.