Export av el till Tyskland - december 2022

Export av el till Tyskland - december 2022


102 GWh

I december 2022 har värdet minskat med 61.9% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 53.6%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet ökat med 25.9%.

Sveriges export av el till Tyskland.