Total import av el - maj 2024

Total import av el - maj 2024


346 GWh

I maj 2024 har vrdet minskat med 39.5% jmfrt med mnaden innan, och det senaste ret har det minskat med 3.6%. Sedan mtningarna startade i januari 2019 har vrdet minskat med 74.9%.

Sveriges totala import av el.