Total import av el - januari 2023

Total import av el - januari 2023


611 GWh

I januari 2023 har värdet minskat med 50.0% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 3.8%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet minskat med 55.7%.

Sveriges totala import av el.