Total export av el - januari 2023

Total export av el - januari 2023


3 196 GWh

I januari 2023 har värdet ökat med 39.9% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 4.6%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet ökat med 28.7%.

Sveriges totala export av el.