Penningmängd (M3) - augusti 2023

Penningmängd (M3) - augusti 2023


4 831 339 miljoner kronor

I augusti 2023 har värdet minskat med 0.4% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 4.2%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 274.4%.

M3 motsvarar M1 och M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.