Penningmängd (M3) - januari 2023

Penningmängd (M3) - januari 2023


5 003 620 miljoner kronor

I januari 2023 har värdet ökat med 2.2% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det ökat med 3.6%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 287.7%.

M3 motsvarar M1 och M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.