Penningmängd (M1) - april 2023

Penningmängd (M1) - april 2023


4 140 149 miljoner kronor

I april 2023 har värdet minskat med 0.4% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 8.7%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 349.5%.

M1 är ett samlingsnamn för sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI (bl.a. banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.