Penningmängd (M1) - april 2024

Penningmängd (M1) - april 2024


3 840 446 miljoner kronor

I april 2024 har vrdet kat med 0.0% jmfrt med mnaden innan, och det senaste ret har det minskat med 7.2%. Sedan mtningarna startade i januari 2004 har vrdet kat med 317.0%.

M1 är ett samlingsnamn för sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI (bl.a. banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.