Import av el från Tyskland - december 2022

Import av el från Tyskland - december 2022


25 GWh

I december 2022 har värdet ökat med 525.0% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det ökat med 8.7%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet minskat med 52.8%.

Sveriges import av el från Tyskland.