Penningmängd (M3) - december 2022

Penningmängd (M3) - december 2022


4 898 127 miljoner kronor

I december 2022 har värdet minskat med 1.2% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det ökat med 2.4%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 279.6%.

M3 motsvarar M1 och M2 plus repor (exklusive centrala motparter), andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till och med 2 år utgivna av svenska monetära finansinstitut och som innehas av svensk allmänhet.