Total export av el - december 2022

Total export av el - december 2022


2 285 GWh

I december 2022 har värdet minskat med 32.5% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 24.4%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet minskat med 8.0%.

Sveriges totala export av el.