Total import av el - december 2022

Total import av el - december 2022


1 221 GWh

I december 2022 har värdet ökat med 16.0% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det ökat med 17.5%. Sedan mätningarna startade i januari 2019 har värdet minskat med 11.4%.

Sveriges totala import av el.