Penningmängd (M1) - oktober 2022

Penningmängd (M1) - oktober 2022


4 424 622 miljoner kronor

I oktober 2022 har värdet minskat med 0.9% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det ökat med 2.0%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 380.4%.

M1 är ett samlingsnamn för sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI (bl.a. banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.