Penningmängd (M1) - november 2022

Penningmängd (M1) - november 2022


4 406 375 miljoner kronor

I november 2022 har värdet minskat med 0.4% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 0.1%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 378.4%.

M1 är ett samlingsnamn för sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI (bl.a. banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.