Penningmängd (M1) - december 2022

Penningmängd (M1) - december 2022


4 311 956 miljoner kronor

I december 2022 har värdet minskat med 2.1% jämfört med månaden innan, och det senaste året har det minskat med 1.6%. Sedan mätningarna startade i januari 2004 har värdet ökat med 368.2%.

M1 är ett samlingsnamn för sedlar och mynt hos svensk allmänhet, plus avistainlåning (exempelvis lönekonton och sparkonton) i svenska monetära finansinstitut, MFI (bl.a. banker, bostadsinstitut och finansbolag) och Riksgäldskontoret.